OMC 2017 RAVENA 29 – 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

OMC 2017 RAVENA 29 – 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Γνωρίστε την ITALPANNELLI στην εκδήλωση:

OMC 2017 OFFSHORE MEDITERRANEAN COFERENCE & EXHIBITION

στη Ραβέννα από 29 έως 31 Μαρτίου 2017

Βρισκόμαστε στο περίπτερο 2 περίπτερο N37