PROJECT QATAR

PROJECT QATAR

Upoznajte ITALPANNELLI na događaju:

Project Qatar 2016, 13. međunarodna izložba građevinskih materijala i tehnologije gradnje.
9. – 12. svibnja 2016. Izložbeni i kongresni centar (DECC)