23-25 SHTATOR – ITALPANNELLI NË “THE BIG 5 CONSTRUCT” NË KATAR

23-25 SHTATOR – ITALPANNELLI NË “THE BIG 5 CONSTRUCT” NË KATAR

Italpannelli në The Big 5 Construct Katar, parairi që mbledh profesionistët e sektorit të ndërtimit për të paraqitur dhe krahasuar produktet e reja dhe ekzistuese, dhe për të ofruar mundësi për të përmirësuar karrierat nëpërmjet seminareve të çertifikuar CPD.
Vizito stendin nga data 23 deri në 25 shtator | Stendi 2G71.