Italdoor

Për çdo informacion mund të kontaktoni Drejtorin tonë për Eksportet– Departamenti i Paneleve për Dyer:
Anna Ciol
Tel: +39 331 6568391
Mail: [email protected]

Për Spanjën dhe Portugalinë
José Manuel Novas Pisos
Tel: +34 722787494
Mail: [email protected]

Kategoritë e produkteve

Italcoppo / Italcoppo Eco

PANEL POLIURETANI PËR MBULESË

PANEL POLIURETANI PËR MURE

PANELE ME LESH SHKËMBI PËR MBULESË

PANELE ME LESH SHKËMBI PËR MURE

PANELE TË PËRKULUR

LLAMARINË E VALËZUAR

Omega / Omega Eco

Ital Ardesia / Perlinato

Agropanel

PANELE PËR MUR ME FIKSIM JO TË DUKSHËM / ARKITEKTONIKË

Flagon

PANELE PËR FOTOVOLTAIKË