ITP H75 – 570/820

ITP H75 – 570/820

Llamarinë e valëzuar profili 75 e destinuar që të përdoret si element mbulese.

Descrizione

Llamarinë e valëzuar profili 75 e destinuar që të përdoret si element mbulese. Lartësia e valëzimit i lejon që të ketë karakteristika mekanike me nivel të shkëlqyer.

Versioni 1 – ITP H75/570

4 valëzime, lartësia e valëzimit 75 mm, distanca e valëzimit 190 mm

Gjerësia e dobishme: 570 mm

Gjerësia e faturimit: 570 mm

Versioni 2 – ITP H75/820

4 valëzime, lartësia e valëzimit 75 mm, distanza e valëzimit 273 mm

Gjerësia e dobishme: 820 mm

Gjerësia e faturimit: 820 mm

Scopri le caratteristiche