ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΟΠΙΩΝ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΟΠΙΩΝ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ITALPANNELLI :

ITALPANNELLI: Έκθεση Κατασκευών στα Σκόπια, Δομικά Υλικά και Μηχανοποίηση Υλικών
REALEXPO – Διεθνής Έκθεση Real Estate

28.02.17 – 04.03.2017

Πολύ ουσιαστική και εξειδικευμένη επιχειρηματική εκδήλωση του κλάδου των κατασκευών και της αρχιτεκτονικής στη Δημοκρατία της Μακεδονίας και την περιοχή.