Το Italpannelli στο Batimat 2019 στο Παρίσι

Το Italpannelli στο Batimat 2019 στο Παρίσι

4 – 8 Νοεμβρίου 2019 Italpannelli στο Batimat – Le Salon International de la Construction στο Παρίσι, η κύρια Έκθεση Κατασκευών στον κόσμο και η μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο για κατασκευαστικό εξοπλισμό, υλικά και υπηρεσίες. Τα κύρια θέματα της έκθεσης είναι:
– το υλικό για τις στέγες
– Απομόνωση
– Πόρτες και παράθυρα
– Τομείς πληροφορικής και έξυπνων κατασκευών.
Επισκεφθείτε το περίπτερό μας, Hall 6 Stand J078.