ITALCOPPO ECO – ΝΕΟ 2016/2017

ITALCOPPO ECO – ΝΕΟ 2016/2017

Κυματοειδές φύλλο προφίλ Italcoppo επικαλυμμένο με γυμνή πολυουρεθάνη 1,5 cm. Το προϊόν αυτό, σε σύγκριση με το απλό κυματοειδές φύλλο, έχει καλύτερη ακουστική μόνωση, μείωση του φαινομένου συμπύκνωσης, καλύτερη αντίσταση στο χαλάζι, δυνατότητα δημιουργίας θερμής αεριζόμενης οροφής και μεγαλύτερη αντίσταση καλής στη διάρρηξη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 0861.72021