Κυματοειδές φύλλο ITP H106 – 798/1040

Κυματοειδές φύλλο ITP H106 – 798/1040

Προφίλ κυματοειδούς φύλλου 106 που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο κάλυψης.

Descrizione

Προφίλ κυματοειδούς φύλλου 106 που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο κάλυψης. Το ύψος της αυλάκωσης της επιτρέπει να έχει ιδιαίτερα υψηλά μηχανικά χαρακτηριστικά τόσο όταν συναρμολογείται με την αυλάκωση προς τα πάνω όσο και όταν συναρμολογείται με την αυλάκωση στην κατεύθυνση προς τα κάτω.

Εκδοχή 1 – ITP H106/798

4 αυλακώσεις, ύψος αυλάκωσης 106 mm, απόσταση αυλάκωσης 250 mm

Χρήσιμο Πλάτος: 750 mm

Πλάτος: 798 mm

Εκδοχή 2 – ITP H106/1040

4 αυλακώσεις, ύψος αυλάκωσης 106 mm, απόσταση αυλάκωσης 333 mm

Χρήσιμο Πλάτος: 1.000 mm

Πλάτος: 1.040 mm

Scopri le caratteristiche