SAVIJENI PANEL PENTA W. R6

SAVIJENI PANEL PENTA W. R6

Samonosivi savijeni panel radijusa 6 metara s izolacijom od kamene vune namijenjen za obloge na uzdužnim gredama između zidova ili montažnog “Y”.

Descrizione

Savijena ploča PENTA W. R6 greda 6 metara samonosiva sa izolacijom od kamene vune namijenjena za obloge na uzdužnim gredama između zidova ili montažnog “Y”.

5 rebra, visina rebra 40 mm, razmak rebra 250 mm

Polumjer savijanja: 6,00 m

Korisna širina: 1.000 mm

Debljine (mm): 50-60-80-100

Scopri le caratteristiche