ΠΑΝΕΛ ΤΟΙΧΟΥ MEC W.

ΠΑΝΕΛ ΤΟΙΧΟΥ MEC W.

Αυτοφερόμενο πάνελ τοίχου με μόνωση πετροβάμβακα με ορατή στερέωση που προορίζεται να περικλείει ή να δημιουργήσει χωρίσματα με την ανάγκη να έχουν υψηλά χαρακτηριστικά αντίδρασης και αντοχής στη φωτιά.

Descrizione

Περιγραφή MEC W. αυτοφερόμενο πάνελ τοίχου με μόνωση από πετροβάμβακα με ορατή στερέωση που προορίζεται για κλείσιμο ή δημιουργία χωρισμάτων με την ανάγκη να έχει υψηλά χαρακτηριστικά αντίδρασης και αντοχής στη φωτιά.

Προφίλ: Με μπάρες/Ειδικό/Λείο

Χρήσιμο Πλάτος: 1.000 mm

Πάχη (mm): 50-60-80-100-120-150-200

Αντοχή στη φωτιά σύμφωνα με το UNI EN 13501-2 (*):

Sp. 50 mm – Ε.Ι. 30 – Βρίσκεται σε κατακόρυφο τοίχο.

Sp. 80 mm – Ε.Ι. 60 – Βρίσκεται σε κατακόρυφο τοίχο.

Sp. 100 mm – Ε.Ι. 120 – Βρίσκεται σε κατακόρυφο τοίχο.

Sp. 100 mm – Ε.Ι. 120 – Βρίσκεται σε οριζόντιο τοίχο.

Αντίδραση στη φωτιά σύμφωνα με το UNI EN 13501-1:

A2-S1-d0

(*) Ακολουθήστε προσεκτικά τις μεθόδους συναρμολόγησης που παρουσιάζονται στο πιστοποιητικό ανάλυσης.

Για τα χαρακτηριστικά απομόνωσης θορύβου, ανατρέξτε στο συνοπτικό έγγραφο των πιστοποιήσεων.

Scopri le caratteristiche