PANEL PËR MUR MEC W.

PANEL PËR MUR MEC W.

Paneli për mur vetëmbajtës me izolues prej leshi shkëmbi me fiksim të dukshëm i destinuar për të mbyllur ose për të krijuar ndarje me nevojën për të patur karakteristika të larta reagimi dhe rezistence ndaj zjarrit.

Descrizione

Paneli për mur MEC W. vetëmbajtës me izolues prej leshi shkëmbi me fiksim të dukshëm i destinuar për të mbyllur ose për të krijuar ndarje me nevojën për të patur karakteristika të larta reagimi dhe rezistence ndaj zjarrit.

ProfilI: Me shufra/Special/I lëmuar

Gjerësia e dobishme: 1.000 mm

Trashësitë (mm): 50-60-80-100-120-150-200

Rezistenca ndaj zjarrit në përputhje me UNI EN 13501-2 (*):

Sp. 50 mm – E.I. 30 – I vendosur në mur vertikal;

Sp. 80 mm – E.I. 60 – I vendosur në mur vertikal;

Sp. 100 mm – E.I. 120 – I vendosur në mur vertikal;

Sp. 100 mm – E.I. 120 – I vendosur në mur horizontal;

Reagimi ndaj zjarrit në përputhje me UNI EN 13501-1:

A2-S1-d0

(*) Të ndiqen me vëmendje mënyrat e montimit të paraqitura në çertifikatën e analizës.

Për karakteristikat e izolimit të zhurmës t’i bëhet referim dokumentit përmbledhës të çertifikimeve.

Scopri le caratteristiche

Prodotti correlati