DOBRO DOŠLI U ITALPANNELLI DEUTSCHLAND GMBH

DOBRO DOŠLI U ITALPANNELLI DEUTSCHLAND GMBH

Italpannelli se širi u Njemačkoj. Gradimo novu modernu tvornicu u Föhrenu.