SITEP KROV & ZID – BARI 16.-18.TRAVNJA 2015.

SITEP KROV & ZID – BARI 16.-18.TRAVNJA 2015.

poznajte ITALPANNELLI na događaju:

ZGRADA Edil Levante – KROV I ZIDOVI NA GRADILIŠTU
Premazi, krovište, izolacija
Bari, glavni grad Mediterana…

Bari 16.-18. travnja 2015
Radno vrijeme 9:30 do 18:00

Štand 285-304 traka B