SITEP ÇATI & MURE – BARI 16-18 PRILL 2015

SITEP ÇATI & MURE – BARI 16-18 PRILL 2015

Takohu me ITALPANNELLI në eventin:

NDËRTO Edil Levante – SITEP ÇATI & MURE
Veshje, mbulesa, koibentime
Bari Kryeqyteti i Mesdheut …

Bari 16-18 prill 2015
Orari i hapjes nga ora 9:30 deri në orën 18:00

Stendi 285-304 korsia B