MEGA106

MEGA106

Paneli për mbulesa vetëmbajtëse me izolues me shkumë poliuretani, i destinuar për mbulesat e ndërtesave industriale dhe tregtare. Lartësia e valëzimit të panelit, përveç se garanton shërbime mekanike të larta, lejon që të ulet pjerrësia e mbulesës deri në 5%, në kushte normale përdorimi.

4 valëzime, lartësia e valëzimit 106 mm, distanca e valëzimit 333 mm

Gjerësia e dobishme: 1.000 mm

Trashësitë (mm): 50-80-100-120-150