ITALARDESIA – ITALPANNELLI

ITALARDESIA – ITALPANNELLI

Το πάνελ σάντουιτς ITALARDESIA είναι ιδανικό για αστικές κατασκευές με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1) Πάνελ με ωφέλιμο πλάτος 1 μέτρο, μήκος ανάλογα με τη σειρά (πολλαπλά 200 mm);
2) Το εξωτερικό φύλλο του πίνακα έχει εγκάρσιο και διαμήκη σχέδιο για την προσομοίωση φύλλων
ορθογώνια σχιστόλιθο (200 mm μήκος x 125 mm πλάτος), στην άρθρωση στην αρσενική πλευρά είναι
παρουσιάζουν ένα προφίλ με λειτουργία διακοπής σταγόνων.
Στην αρσενική πλευρά του εξωτερικού φύλλου υπάρχει επίσης ένα boss με βήμα 200 mm για να φιλοξενήσει το σχέδιο
διατομή της γυναικείας πλευράς και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την αισθητική ομοιομορφία του καλύμματος, αποφεύγοντας
ακανόνιστη ολίσθηση του εγκάρσιου σχεδίου δύο γειτονικών πινάκων κατά τις φάσεις συναρμολόγησης.
3) Όταν χρησιμοποιείται ως πάνελ στέγης, η εγκατάσταση πραγματοποιείται εγκάρσια προς την κλίση του βήματος.
4) Τοποθέτηση με ελάχιστη κλίση 30% (είναι δυνατές χαμηλότερες κλίσεις με προφυλάξεις στεγανοποίησης στον αρμό σε φάση
από τη Συνέλευση).
5) Κατά τη φάση συναρμολόγησης, μια απλή σφράγιση της ένωσης των εξωτερικών φύλλων μεταξύ ενός πίνακα και
το άλλο επίσης για κλίσεις μεγαλύτερες από 30%.
6) Όταν χρησιμοποιείται ως πάνελ τοίχου, δεν απαιτείται σφράγιση κατά τη συναρμολόγηση.