ITALARDESIA – ITALPANNELLI

ITALARDESIA – ITALPANNELLI

Panel sanduiç ITALARDESIA është ideal për ndërtimet civile me karakteristikat e mëposhtme:
1) Panel me gjerësi të dobishme 1 metër, gjatësia sipas porosisë (të shumtë 200 mm);
2) Llamarina e jashtme e panelit paraqet një përkulje transversale dhe gjatësore për të simuluar pllakat
drejtkëndore ARDESIA (200 gjatësi x 125 mm gjerësi), në afërsi të xhuntos në anën mashkull është
e pranishme një profil që ka si funksion të ndërpresë derdhjen.
Në anën mashkull të llamarinës së jashtme është e pranishme edhe një pjesë e dalë me largësi 200 mm ku futet përthyerja tërthore
e anës femër dhe në të njëjtën kohë për të garantuar uniformitetin estetik të mbulesës, duke evituar
lëvizjet e çrregullta të përthyerjes trasversale të dy paneleve afër gjatë fazave të montimit;
3) Në përdorimin si panel për mbulesë vendosja bëhet në mënyrë transversale me pjerrësinë e shtresës;
4) Shtrimi me pjerrësi minimale 30% (pjerrësi më të vogla janë të mundura me vulosjen e xhuntos në fazën
e montimit);
5) Në fazën e montimit këshillohet një vulosje e thjeshtë e xhuntos së llamarinave të jashtme ndërmjet një paneli
dhe tjetrit edhe për pjerrësi më të mëdha se 30%;
6) Në përdorimin si panel për mur nuk ëhstë e nevojshme vulosja në fazë montimi.