PROJECT QATAR 2017 – ITALPANNELLI

PROJECT QATAR 2017 – ITALPANNELLI

Takohu me Italpannelli në eventin:

Project Qatar 2017, Ekspozita e 14° Ndërkombëtare për Materialet e Ndërtimit & Teknologjinë e Ndërtimit.
08– 11 Maj 2017 Qendra e Ekspozitave& Kuvendeve Doha (DECC)

Paul Horn Hall (Holli 10), Stendi: 10D11