ITALARDESIA – ITALPANNELLI

ITALARDESIA – ITALPANNELLI

ITALARDESIA sendvič panel idealan je za građevinske objekte sa sljedećim karakteristikama:
1) Panel korisne širine 1 metar, dužine prema narudžbi (višestruko 200 mm);
2) Vanjski lim panela predstavlja poprečni i uzdužni zavoj
za simulaciju ARDESIA pravokutnih ploča (200 duljina x 125 mm širina), u blizini spoja na muškoj .
strani nalazi se profil koji ima funkciju prekidanja izlijevanja
Na muškoj strani vanjskog lima također postoji izbočeni dio s razmakom od 200 mm gdje je umetnuto poprečno
savijanje ženske strane i ujedno jamči estetsku ujednačenost pokrova, izbjegavajući
nepravilne pokrete poprečno savijanje dviju ploča se zatvara tijekom faza montaže;
3) Kada se koristi kao pokrovna ploča, ugradnja se vrši poprečno s nagibom sloja;
4) Polaganje s minimalnim nagibom od 30% (manji nagibi su mogući brtvljenjem fuge u fazi
montaže);
5) U fazi montaže preporučuje se jednostavno brtvljenje spojeva vanjskih limova između panela i
panela čak i za nagibe veće od 30%;
6) Kada se koristi kao zidna ploča, brtvljenje nije potrebno tijekom faze montaže.