NOVOSTI

NOVOSTI

Svakako sendvič panel koji će zadovoljiti sve one koji svoju konstrukciju žele opremiti rustikalnim štihom kakav samo drvo može ponuditi.
Panel koji savršeno simulira kamen, pažljivo dizajniran i s neviđenim vizualnim efektom.