ITALDOOR APZ – PANEL PËR DYER ME SHUFËR TË NGUSHTË

ITALDOOR APZ – PANEL PËR DYER ME SHUFËR TË NGUSHTË

Panel sanduiç me izolues prej shkume poliuretani i destinuar për përdorim në sektorin e dyerve të mëdha seksionale për përdorim civil.

Category

Descrizione

Paneli sanduiç ITALDOOR APZ PANEL PËR DYER ME SHUFËR TË NGUSHTË me izolues prej shkume poliuretani i destinuar për përdorim në sektorin e dyerve të mëdha seksionale për përdorim civil. Paneli, i përbërë nga dy suporte metalikë, ka një gjeometri të xhuntos të tillë që të evitojë shtypjen në fazën e mbylljes së dyerve.

Profil i suportit të jashtëm: me shufër të ngushtë

Profil i suportit të brendshëm: Me rreshta

Trashësitë (mm): 40

Scopri le caratteristiche