ITALDOOR KI – PANEL PËR DYER ME RRESHTA

ITALDOOR KI – PANEL PËR DYER ME RRESHTA

Paneli sanduiç për dyer me rreshta Italdoor me izolues prej shkume poliuretani i destinuar për përdorim në sektorin e dyerve të mëdha seksionale për përdorim civil.

Category

Descrizione

Paneli sanduiç për dyer me rreshta me izolues prej shkume poliuretani i destinuar për përdorim në sektorin e dyerve të mëdha seksionale për përdorim civil. Paneli, i përbërë nga dy suporte metalikë, ka një gjeometri të xhuntos të tillë që të evitojë shtypjen në fazën e mbylljes së dyerve.

Profil i suportit të jashtëm: Me rreshta

Profil i suportit të brendshëm: Me rreshta

Trashësitë (mm): 40

Scopri le caratteristiche