PENTA W.A.

PENTA W.A.

Panel për mbulesë vetëmbajtëse me izolues prej lesh shkëmbi, i destinuar si mbulesë industriale, tregtare dhe civile, me nevojën për të patur karakteristika të izolimit të zhurmës dhe të absorbimit të zhurmës.

Descrizione

Paneli PENTA W.A. për mbulesë vetëmbajtëse me izolues prej lesh shkëmbi, i destinuar si mbulesë industriale, tregtare dhe civile, me nevojën për të patur karakteristika të izolimit të zhurmës dhe të absorbimit të zhurmës. Paneli duhet të montohet me një pjerrësi minimale 7 %.

5 valëzime, lartësia e valëzimit 40 mm, distanca e valëzimit 250 mm.

Gjerësia e dobishme: 1000 mm

Trashësitë (mm): 50 – 60 – 80 – 100 – 120 – 150 – 200

Suport i brendshëm me vrima të vogla

Rezistenca ndaj zjarrit në përputhje me UNI EN 13501-2 (*):

Sp. 100 mm – R.E.I. 90 – Vendosur si mbulesë;

Sp. 100 mm – E.I. 60 – Vendosur në mur;

(*) Të ndiqen me vëmendje mënyrat e montimit të paraqitura në çertifikatën e analizës.

Për karakteristikat e izolimit të zhurmës t’i bëhet referim dokumentit përmbledhës të çertifikimeve.

Zbulo karakteristikat

Scopri le caratteristiche