PENTA W.

PENTA W.

Panel për mbulesë vetëmbajtëse me izolues prej lesh shkëmbi, i destinuar si mbulesë industriale, tregtare dhe civile, me nevojën për të ofruar shërbime të larta reagimi dhe rezistence ndaj zjarrit.

Descrizione

PanelI PENTA W për mbulesë vetëmbajtëse me izolues prej lesh shkëmbi, i destinuar si mbulesë industriale, tregtare dhe civile, me nevojën për të ofruar shërbime të larta reagimi dhe rezistence ndaj zjarrit. Paneli duhet të montohet me një pjerrësi minimale 7 %.

5 valëzime, lartësia e valëzimit 40 mm, distanca e valëzimit 250 mm

Gjerësia e dobishme: 1.000 mm

Trashësitë (mm): 50-60-80-100-120-150-200

Rezistenca ndaj zjarrit në përputhje me UNI EN 13501-2 (*):

Sp. 50 mm – R.E.I. 30 – Vendosur si mbulesë;

Sp. 80 mm – R.E.I. 60 – Vendosur si mbulesë;

Sp. 100 mm – R.E.I. 120 – Vendosur si mbulesë;

Sp. 120 mm – E.I. 120 – Vendosur si kundërtavan;

Reagimi ndaj zjarrit në përputhje me UNI EN 13501-1:

A2-S1-d0

(*) Të ndiqen me vëmendje mënyrat e montimit të paraqitura në çertifikatën e analizës.

Për karakteristikat e izolimit të zhurmës t’i bëhet referim dokumentit përmbledhës të çertifikimeve.

Scopri le caratteristiche

Prodotti correlati