27 SHKURT – 3 MARS > R+T SHTUTGART

27 SHKURT – 3 MARS > R+T SHTUTGART

27 Shkurt – 3 Mars > >>> R+T Shtutgart
R+T është një pikë takimi për sektorin, një barometër për tendecat dhe një platformë inovacioni.
Ne jemi duke ju pritur!