FRIGO

FRIGO

Frigo është një panel sanduiç për mur me shkumë poliuretani të ngurtë me xhunto me labirint dhe me fiksim të dukshëm.

Descrizione

FRIGO – panel poliuretani për mur

Frigo është një panel me dy llamarina për mur me izolues prej shkume poliuretani me xhunto me labirint.

Ky panel është kombinon shërbimet e izolimit termik me kohët e shkurtra të instalimit falë lehtësisë së tij të montimit. Rekomandohet për dhomat frigoriferike industriale apo për ambientet me temperaturë të kontrolluar dhe me ndarje.

Rekomandohet për dhomat frigoriferike industriale apo për ambientet me temperaturë të kontrolluar dhe me ndarje.

Në bazë të nevojave të izolimit termik dhe të mbajtjes së ajrit të kërkuara mund të zgjidhet tipologjia e xhuntos (lloji A apo lloji B).

Është i disponueshëm në versionet me izolues PUR, PUR PLUS dhe PIR.

Scopri le caratteristiche