Agropanel

Italpannelli ka realizuar AGROPANEL, panelin sanduiç si mbulesë me shkumë poliuretani me karakteristika të veçanta, të aftë të zgjidhë problematikat tipike të ambienteve të destinuara për mbarështimin e kafshëve. Agropanel është studiuar për mjediset më agresive me pjerrësi 7%, të paprekshme nga agjentët kimikë dhe bakterialë, rezistent ndaj kontaktit me ure dhe amoniak dhe ndaj emetimeve edhe me natyrë industriale. Karakteristikat e veçanta eskluzive të materialeve të panelit, pllaka e brendshme prej P.R.F.V. me ngjyrë të bardhë qumësht, e mbrojtur nga ana e dukshme me një shtresë rrëshirë dhe suporti i jashtëm prej çeliku apo alumini me lyerje paraprake të llojit me Poliestër, Super Poliestër, P.V.D.F., Granit HDX apo Magnelis Natyral, e bëjnë panelin unik dhe eskluziv.