PROJECT QATAR

PROJECT QATAR

Takohu me ITALPANNELLI në eventin:

Project Qatar 2016, Ekspozita e 13° Ndërkombëtare e Materialeve të Ndërtimit & Teknologjisë së Ndërtimit.
9 – 12 Maj 2016 Qendra e Ekspozitave & Kuvendeve (DECC)