ITAL ARDESIA

ITAL ARDESIA

ITAL ARDESIA është një panel sanduiç me shkumë poliuretani me formën e pllakës tradicionale, ideal për përdorim në ndërtimin civil.

Descrizione

ITAL ARDESIA është një panel sanduiç me shkumë poliuretani me formën e pllakës tradicionale, ideal për përdorim në ndërtimin civil.

Llamarina e jashtme paraqet disa përkulje tërthore dhe gjatësore që simulojnë fletët drejtkëndore të pllakës

Paneli duhet të montohet me një pjerrësi minimale 30%: pranohen pjerrësi më të ulët me marrjen e masave paraprake për vulosjen e xhuntos në fazën e montimit.

Megjithatë, rekomandohet gjithmonë vulosja e xhuntos.

Montimi bëhet tërthor me pjerrësinë e shtresës.

Distanca e pllakës: 200 mm

Gjerësia e dobishme: 1.000 mm

Trashësitë (mm): 40-50-60-80-100-120-150

Scopri le caratteristiche